Ab Osterhaus

Titels Prof. dr.
Voorletters A.D.M.E.
Hoofdfunctie Hoogleraar Universiteit Hannover
Vakgebieden Microbiologie
  Immunologie, serologie
Leeropdracht Virologie Veterinaire
Domein Medische, Medisch-Biologische en Gezondheidswetenschappen
Lidmaatschap Lid
Sinds 2001
Lid van Domein Medische, Medisch-Biologische en Gezondheidswetenschappen
Verbonden aan University of Veterinary Medicine Hannover, Foundation
Bünteweg 17
30559 Hannover
Duitsland
tel.  +49 516 2967 926
albert.osterhaus@tiho-hannover.de
Onderzoek/publicaties