Dorret Boomsma

Titels Prof. dr.
Voorletters D.I.
Hoofdfunctie Hoogleraar VU
Vakgebieden Psychologie
  Genetica
Leeropdracht Gedragsgenetica
Domein Gedrags-, Maatschappij- en Rechtswetenschappen
Lidmaatschap Lid
Sinds 2001
Lid van Cie Toegankelijkheid van data uit (semi)publieke administraties voor onderzoek
Lid van Domein Gedrags-, Maatschappij- en Rechtswetenschappen
Lid van Sociaal-Wetenschappelijke Raad (SWR)
Verbonden aan Vrije Universiteit Amsterdam
Afdeling Biologische Psychologie
Van der Boechorststraat 1
1081 BT Amsterdam
tel.  020 598 8789
di.boomsma@vu.nl
Onderzoek/publicaties