Dorret Boomsma

Titels Prof. dr.
Voorletters D.I.
Hoofdfunctie Hoogleraar VU
Vakgebieden Psychologie
  Genetica
Leeropdracht Gedragsgenetica
Domein Gedrags-, Maatschappij- en Rechtswetenschappen
Lidmaatschap Lid
Sinds 2001
Lid van Domein Gedrags-, Maatschappij- en Rechtswetenschappen
Verbonden aan Vrije Universiteit Amsterdam
Afdeling Biologische Psychologie
Van der Boechorststraat 1
1081 BT Amsterdam
tel.  020 598 8789
di.boomsma@vu.nl
Onderzoek/publicaties

Dorret Boomsma is gespecialiseerd in genetisch onderzoek bij tweelingen, gedragsgenetica en genetische epidemiologie. Boomsma staat aan de wieg van het Nederlands Tweelingen Register www.tweelingenregister.org waarin de gegevens van bijna 50.000 twee- en meerlingen zijn opgenomen. Met die gegevens doet ze onderzoek naar waar wij aanleg voor hebben, en wat door de omgeving bepaald wordt, bijvoorbeeld: verslaving, risico op hart- en vaatziekte of depressie.