Vino Timmerman

Titels Prof. mr.
Voorletters L.
Hoofdfunctie Advocaat-generaal Hoge Raad der Nederlanden/hoogleraar UL
Vakgebieden Burgerlijk (proces) recht
  Economie en bedrijfskunde
Leeropdracht Handelsrecht en ondernemingsrecht
Domein Gedrags-, Maatschappij- en Rechtswetenschappen
Lidmaatschap Lid
Sinds 2001
Lid van Domein Gedrags-, Maatschappij- en Rechtswetenschappen
Verbonden aan Hoge Raad der Nederlanden
Postbus 20303
2500 EH Den Haag
tel.  070 361 1311
Onderzoek/publicaties