Cees Dekker

Titels Prof. dr.
Voorletters C.
Hoofdfunctie Hoogleraar TUD
Vakgebieden Biofysica, klinische fysica
  Vastestoffysica
  Atoomfysica en molecuulfysica
  Nanotechnologie
Leeropdracht Moleculaire biofysica
Domein Natuur- en Technische Wetenschappen
Lidmaatschap Lid
Sinds 2003
Lid van Domein Natuur- en Technische Wetenschappen
Verbonden aan Technische Universiteit Delft
Afdeling Nanosciences
Lorentzweg 1
2628 CJ Delft
tel.  015 278 6094
c.dekker@tudelft.nl
Onderzoek/publicaties

Het vakgebied van natuurkundige Cees Dekker vakgebied is de moleculaire biofysica. Hierbij beweegt hij zich op het grensvlak van de natuurkunde en de biologie waarbij hij gebruikmaakt van de zogeheten nanotechnologie, de technieken om aan enkele atomen en moleculen te kunnen meten. Dekker heeft fundamentele ontdekkingen gedaan op het gebied van koolstof nanobuisjes. Mede vanwege deze werkzaamheden is hij al jaren een van de meest geciteerde fysicus in Nederland. Tegenwoordig onderzoekt hij met enkel-molecuultechnieken de biofysica van moleculen in de biologische cel.