Henk Broer

Titels Prof. dr.
Voorletters H.W.
Hoofdfunctie Hoogleraar RUG
Vakgebieden Fourieranalyse, functionaalanalyse
  Wiskunde
Leeropdracht Dynamische Systemen
Domein Natuur- en Technische Wetenschappen
Lidmaatschap Lid
Sinds 2008
Lid van Domein Natuur- en Technische Wetenschappen
Verbonden aan Rijksuniversiteit Groningen
Johann Bernoulli Institute for Mathematics and Computer Science
Postbus 407
9700 AK Groningen
tel.  050 363 3959
h.w.broer@rug.nl
Persoonlijke website
Onderzoek/publicaties

Het vakgebied van Henk Broer richt zich op het ontwikkelen van de wiskundige taal voor het beschrijven in de tijd van veranderingen in toestanden en bewegingen van fysische en wiskundige verschijnselen. In het bijzonder ligt de focus van Broers werk op het beschrijven van plotselinge en chaotische overgangen in complexe systemen.