Henk Broer

Titels Prof. dr.
Voorletters H.W.
Hoofdfunctie Hoogleraar RUG
Vakgebieden Fourieranalyse, functionaalanalyse
  Wiskunde
Leeropdracht Dynamische Systemen
Domein Natuur- en Technische Wetenschappen
Lidmaatschap Lid
Sinds 2008
Lid van Domein Natuur- en Technische Wetenschappen
Verbonden aan Rijksuniversiteit Groningen
Johann Bernoulli Institute for Mathematics and Computer Science
Postbus 407
9700 AK Groningen
tel.  050 363 3959
h.w.broer@rug.nl
Onderzoek/publicaties