Maurits Allessie

Titels Prof. dr.
Voorletters M.A.
Hoofdfunctie Akademiehoogleraar/hoogleraar UM
Vakgebieden Fysiologie
Leeropdracht Electrofysiologie
Domein Medische, Medisch-Biologische en Gezondheidswetenschappen
Lidmaatschap Lid
Sinds 2003
Lid van Domein Medische, Medisch-Biologische en Gezondheidswetenschappen
Verbonden aan Universiteit Maastricht, Faculteit der Geneeskunde
Faculteit der Geneeskunde
Postbus 616
6200 MD Maastricht
tel.  043 388 1202
m.allessie@maastrichtuniversity.nl
Onderzoek/publicaties