Henk van der Vorst

Titels Prof. dr.
Voorletters H.A.
Hoofdfunctie Emeritus hoogleraar UU
Vakgebieden Wiskunde
Leeropdracht Toegepaste wiskunde
Domein Natuur- en Technische Wetenschappen
Lidmaatschap Lid
Sinds 2002
Lid van Domein Natuur- en Technische Wetenschappen
Verbonden aan Universiteit Utrecht
Faculteit Bètawetenschappen
Postbus 80010
3508 TA Utrecht
Onderzoek/publicaties

Henk van der Vorst werkte aan wiskundige methoden voor het oplossen van zeer grote stelsels (lineaire) vergelijkingen. Verder werkte hij aan het onderzoek van stabiliteitsgedrag van grote systemen, zoals mechanische constructies van bruggen, kernfusie-reactoren, het klimaat, chemische reactieprocessen, elektronische schakelingen.