Pedro Crous

Titels Prof. dr.
Voorletters P.W.
Hoofdfunctie Directeur Westerdijk Fungal Biodiversity Institute /Hoogleraar WUR
Vakgebieden Biogeografie, taxonomie
  Landbouw en tuinbouw
  Ecologie
  Plantkunde
Leeropdracht Mycologie
Domein Natuur- en Technische Wetenschappen
Lidmaatschap Lid
Sinds 2018
Lid van Domein Medische, Medisch-Biologische en Gezondheidswetenschappen
Lid van Domein Natuur- en Technische Wetenschappen
Directeur van Westerdijk Fungal Biodiversity Institute
Verbonden aan Westerdijk Fungal Biodiversity Institute
Postbus 85167
3508 AD Utrecht
tel.  030 212 2643
p.crous@wi.knaw.nl
Onderzoek/publicaties

De lijfspreuk van Pedro Crous luidt ‘Schimmels zijn de toekomst’, omdat ze onze kwaliteit van leven verbeteren. Crous is een van de pioniers in het in kaart brengen en catalogiseren van schimmels. Hij zette onder andere de MycoBank op voor het eenduidig registreren van schimmelnamen. Ook stond hij aan de wieg van een wereldwijde database met 'barcodes' van het DNA van schimmels voor wetenschappelijk onderzoek in de landbouw, de gezondheidszorg en de industrie.