Theo Verbeek

Titels Prof. dr.
Voorletters Th.H.M.
Hoofdfunctie Emeritus hoogleraar UU
Vakgebieden Kunst- en cultuurwetenschappen
  Wijsbegeerte
  Geschiedenis
Leeropdracht Geschiedenis van de nieuwere wijsbegeerte
Domein Geesteswetenschappen
Lidmaatschap Lid
Sinds 2002
Lid van Domein Geesteswetenschappen
Verbonden aan Universiteit Utrecht
Faculteit Wijsbegeerte
Postbus 80126
3508 TC Utrecht
tel.  030-2532084
t.h.m.verbeek@uu.nl
Onderzoek/publicaties