Theo Verbeek

Titels Prof. dr.
Voorletters Th.H.M.
Hoofdfunctie Emeritus hoogleraar UU
Vakgebieden Wijsbegeerte
  Geschiedenis
  Kunst- en cultuurwetenschappen
Leeropdracht Geschiedenis van de nieuwere wijsbegeerte
Domein Geesteswetenschappen
Lidmaatschap Lid
Sinds 2002
Lid van Domein Geesteswetenschappen
Verbonden aan Universiteit Utrecht
Faculteit Wijsbegeerte
Postbus 80126
3508 TC Utrecht
tel.  030-2532084
t.h.m.verbeek@uu.nl
Onderzoek/publicaties