Ernestine van der Wall

Titels Prof. dr.
Voorletters E.G.E.
Hoofdfunctie Hoogleraar UL
Vakgebieden Moderne en contemporaine geschiedenis
  Godgeleerdheid en religiewetenschappen
Leeropdracht Cultuur en geschiedenis van het christendom
Domein Geesteswetenschappen
Lidmaatschap Lid
Sinds 2004
Lid van Domein Gedrags-, Maatschappij- en Rechtswetenschappen
Lid van Domein Geesteswetenschappen
Verbonden aan Leiden University Centre for the Study of Religion (LUCSoR)
Faculteit Geesteswetenschappen
Postbus 9515
2300 RA Leiden
tel.  071 527 2575
e.g.e.van.der.wall@hum.leidenuniv.nl
Onderzoek/publicaties

Ernestine van der Wall is hoogleraar in de cultuur en geschiedenis van het christendom. Haar onderzoek richt zich op het religieus liberalisme in Europa en Noord-Amerika, en in het bijzonder op de relatie tussen religie en Verlichting in de westerse cultuur.