Nico Schrijver

Titels Prof. mr.
Voorletters N.J.
Hoofdfunctie Hoogleraar UL
Vakgebieden Politicologie
  Rechtswetenschappen
  Internationaal recht
Leeropdracht Internationaal Publiekrecht
Domein Gedrags-, Maatschappij- en Rechtswetenschappen
Lidmaatschap Lid
Sinds 2008
Voorzitter van Wetenschapscommissie NIOD-KNAW
Lid van Domein Gedrags-, Maatschappij- en Rechtswetenschappen
Verbonden aan Universiteit Leiden
Faculteit der Rechtsgeleerdheid
Postbus 9520
2300 RA Leiden
tel.  071 527 7578
n.j.schrijver@law.leidenuniv.nl
Persoonlijke website
Onderzoek/publicaties