Jaap Sinninghe Damsté

Titels Prof. dr. ir.
Voorletters J.S.
Hoofdfunctie Hoofd afdeling mariene microbiologie en biogeochemie NIOZ / hoogleraar UU
Vakgebieden Gesteenten, mineralen, sedimenten
  Milieustudies
  Geochemie, geofysica
  Microbiologie
  Paleontologie, stratigrafie
Leeropdracht Organische geochemie
Domein Natuur- en Technische Wetenschappen
Lidmaatschap Lid
Sinds 2005
Lid van Domein Natuur- en Technische Wetenschappen
Verbonden aan NIOZ
Postbus 59
1790 AB Den Burg, Texel
tel.  0222 369 550
jaap.damste@nioz.nl
Persoonlijke website
Onderzoek/publicaties