Robbert Dijkgraaf

Titels Prof. dr.
Voorletters R.H.
Hoofdfunctie Directeur IAS Princeton/ Hoogleraar UvA
Vakgebieden Theoretische fysica, (kwantum)mechanica
Leeropdracht Mathematische fysica
Domein Natuur- en Technische Wetenschappen
Lidmaatschap Lid
Sinds 2003
Lid van Domein Natuur- en Technische Wetenschappen
Verbonden aan Institute for Advanced Study
Einstein Drive
NJ 08540 Princeton
Verenigde Staten
tel.  +1 609 734 8202
rdijkgraaf@ias.edu
Persoonlijke website
Onderzoek/publicaties

Het onderzoeksveld van Robbert Dijkgraaf bestrijkt de snaartheorie, kwantumgravitatie en andere onderwerpen op het snijvlak van wiskunde en deeltjesfysica. In de snaartheorie zijn twee wiskundige concepten mede naar hem genoemd: met Edward Witten de Dijkgraaf-Witten-invarianten en met Erik en Herman Verlinde de Witten-Dijkgraaf-Verlinde-Verlinde-vergelijkingen.

Dijkgraaf was president van de KNAW in de periode 2008-2012. Sinds 2012 is hij directeur van het Institute for Advandced Study in Princeton.