Wim van Saarloos

Titels Prof. dr. ir.
Voorletters W.
Hoofdfunctie Vicepresident KNAW/Hoogleraar UL
Vakgebieden Vastestoffysica
  Natuurkunde
Leeropdracht Theorie van de gecondenseerde materie
Domein Natuur- en Technische Wetenschappen
Lidmaatschap Lid
Sinds 2004
Vicepresident van KNAW
Lid van Domein Natuur- en Technische Wetenschappen
Lid van Klankbordgroep academisch geschoolde leraren
Verbonden aan Instituut Lorentz
Universiteit Leiden
Postbus 9506
2300 RA Leiden
tel.  071 527 5784
wim.van.saarloos@knaw.nl
Persoonlijke website
Onderzoek/publicaties