Peer Scheepers

Titels Prof. dr.
Voorletters P.L.H.
Hoofdfunctie Hoogleraar RU
Vakgebieden Sociologie
  Sociale wetenschappen
Leeropdracht Methoden en technieken van sociaalwetenschappelijk onderzoek
Domein Gedrags-, Maatschappij- en Rechtswetenschappen
Lidmaatschap Lid
Sinds 2004
Lid van Domein Gedrags-, Maatschappij- en Rechtswetenschappen
Verbonden aan Radboud Universiteit
Faculteit der Sociale Wetenschappen
Postbus 9104
6500 HE Nijmegen
tel.  024 361 3029
p.scheepers@maw.ru.nl
Persoonlijke website
Onderzoek/publicaties