Jan Baerends

Titels Prof. dr.
Voorletters E.J.
Hoofdfunctie Hoogleraar VU
Vakgebieden Scheikunde
  Theoretische chemie, kwantumchemie
Leeropdracht Theoretische chemie
Domein Natuur- en Technische Wetenschappen
Lidmaatschap Lid
Sinds 2004
Lid van Domein Natuur- en Technische Wetenschappen
Verbonden aan Vrije Universiteit Amsterdam, Faculteit der Exacte Wetenschappen
Scheikundig Laboratorium van de Vrije Universiteit
De Boelelaan 1083
1081 HV Amsterdam
tel.  020 598 7621
e.j.baerends@vu.nl
Persoonlijke website
Onderzoek/publicaties