Mark van Loosdrecht

Titels Prof. dr. ir.
Voorletters M.C.M
Hoofdfunctie Hoogleraar TUD
Vakgebieden Microbiologie
  Milieustudies
  Biotechnologie
  Afvalwaterinzameling en afvalwaterzuivering
Leeropdracht Milieubiotechnologie
Domein Natuur- en Technische Wetenschappen
Lidmaatschap Lid
Sinds 2004
Lid van Domein Natuur- en Technische Wetenschappen
Verbonden aan Technische Universiteit Delft, Afdeling Biotechnologie
Gebouwnummer 58
Van der Maasweg 9
2629 HZ Delft
tel.  015 278 1618
m.c.m.vanloosdrecht@tudelft.nl
Persoonlijke website
Onderzoek/publicaties