Marileen Dogterom

Titels Prof. dr.
Voorletters A.M.
Hoofdfunctie Hoogleraar TUD
Vakgebieden Nanotechnologie
  Biofysica, klinische fysica
Leeropdracht Bionanoscience
Domein Natuur- en Technische Wetenschappen
Lidmaatschap Lid
Sinds 2016
Vicepresident van KNAW
Lid van Domein Natuur- en Technische Wetenschappen
Verbonden aan Delft University of Technology, Faculty of Applied Sciences
Department of Bionanoscience, Kavli Institute of Nanoscience
Postbus 5046
2600 GA Delft
tel.  015 278 4557
m.dogterom@tudelft.nl
Persoonlijke website
Onderzoek/publicaties

Marileen Dogterom is een van de pioniers in het vakgebied biomoleculaire fysica.

Haar onderzoek richt zich op het cytoskelet: de microbuisjes die cellen van planten en dieren hun vorm en mechanische functie geven en die het mogelijk maken dat cellen zich succesvol kunnen delen.

In haar lab bouwt Dogterom delen van cellen na in een gecontroleerde omgeving om zo tot een kwantitatief begrip van de werking van het cytoskelet te komen. Haar werk is een belangrijke opmaat tot de ontwikkeling van kunstmatige cellen.