John Nerbonne

Titels Prof. dr. ir.
Voorletters J.
Hoofdfunctie Emeritus hoogleraar RUG
Vakgebieden Informatica
  Taal- en literatuurwetenschappen
  Onderwijskunde
Leeropdracht Computationele taalwetenschap en alfa-informatica
Domein Geesteswetenschappen
Lidmaatschap Lid
Sinds 2005
Lid van Domein Geesteswetenschappen
Persoonlijke website
Onderzoek/publicaties