Clara Mulder

Titels Prof. dr.
Voorletters C.H.
Hoofdfunctie Hoogleraar RUG
Vakgebieden Demografie
  Sociale geografie
Leeropdracht Demografie en ruimte
Domein Gedrags-, Maatschappij- en Rechtswetenschappen
Lidmaatschap Lid
Sinds 2017
Lid van Domein Gedrags-, Maatschappij- en Rechtswetenschappen
Lid van Sociaal-Wetenschappelijke Raad (SWR)
Verbonden aan Rijksuniversiteit Groningen
Faculteit Ruimtelijke Wetenschap, afd. Demografie
Postbus 800
9700 AV Groningen
tel.  050 363 4549
Persoonlijke website
Onderzoek/publicaties

Claartje Mulder heeft belangrijke bijdragen geleverd aan de geografie, demografie en familiesociologie. Ze was een van de eerste wetenschappers die aan de hand van levenslopen keek hoe mensen keuzes maken op het gebied van werk, scheiding, familie en woonplaats. Mulder kon onder andere onderbouwd laten zien dat kinderen die dicht bij hun ouders wonen minder snel verder weg verhuizen dan kinderen die toch al ver weg wonen.