Gerrit van Meer

Titels Prof. dr.
Voorletters G.F.B.P.
Hoofdfunctie Emeritus hoogleraar, Universiteit Utrecht
Vakgebieden Biochemie
  Histologie, celbiologie
Leeropdracht Membraan-enzymologie
Domein Natuur- en Technische Wetenschappen
Lidmaatschap Lid
Sinds 2008
Lid van Domein Natuur- en Technische Wetenschappen
Verbonden aan Universiteit Utrecht, Faculteit Bètawetenschappen
Hugo R. Kruytgebouw (Kamer O1.01)
Padualaan 8
3584 CH Utrecht
tel.  030 253 1385
g.vanmeer@uu.nl
Persoonlijke website
Onderzoek/publicaties