Gerrit van Meer

Titels Prof. dr.
Voorletters G.F.B.P.
Hoofdfunctie Hoogleraar UU/wetenschappelijk directeur IB/decaan
Vakgebieden Histologie, celbiologie
  Genetica
  Biochemie
Leeropdracht Membraan Enzymologie
Domein Natuur- en Technische Wetenschappen
Lidmaatschap Lid
Sinds 2008
Lid van Domein Natuur- en Technische Wetenschappen
Verbonden aan Universiteit Utrecht
Faculteit Bètawetenschappen
Budapestlaan 6
3584 CD Utrecht
tel.  030 253 1385
g.vanmeer@uu.nl
Onderzoek/publicaties