Albert Visser

Titels Prof. dr.
Voorletters A.
Hoofdfunctie Hoogleraar UU
Vakgebieden Logica, verzamelingen- en getallenleer
Leeropdracht Logica, taalfilosofie en kentheorie
Domein Geesteswetenschappen
Lidmaatschap Lid
Sinds 2005
Voorzitter van Arend Heyting Stichting
Secretaris van Evert Willem Beth Stichting
Lid van Domein Geesteswetenschappen
Verbonden aan Universiteit Utrecht
Faculteit Wijsbegeerte
Postbus 80126
3508 TC Utrecht
tel.  030 253 2173
albert.visser@uu.nl
Onderzoek/publicaties

Het onderzoek van Albert Visser concentreert zich op rekenkundige theorieën, interpreteerbaarheid, constructivisme, de grondslagen van de wiskunde en onderwerpen in de taalfilosofie.