Ellen van Wolde

Titels Prof. dr.
Voorletters E.J.
Hoofdfunctie Hoogleraar RU
Vakgebieden Godgeleerdheid en religiewetenschappen
  Godgeleerdheid en religiewetenschappen
Leeropdracht Bronteksten Jodendom en Christendom
Domein Geesteswetenschappen
Lidmaatschap Lid
Sinds 2005
Lid van Domein Geesteswetenschappen
Verbonden aan Radboud Universiteit
Faculteit der Filosofie, Theologie en Religiewetenschappen
Postbus 9103
6500 HD Nijmegen
tel.  024 361 6053
e.vanwolde@ftr.ru.nl
Onderzoek/publicaties

Ellen van Wolde onderzoekt de Hebreeuwse Bijbel in de context van het Oude Nabije Oosten. Daarbij gaat haar aandacht vooral uit naar denkbeelden over het begin van het universum, over God en over mensen.

Zij onderzoekt deze denkbeelden door middel van taal- en tekstonderzoek in nauwe samenhang met de cultuur en cognitie (de mentale processen) van mensen in het Oude Nabije Oosten. Ze streeft er daarbij naar om de gedachtewereld en het taalgebruik bloot te leggen van de mensen in de tijd, de plaats en de cultuur waarin de teksten zijn ontstaan.