Rineke Verbrugge

Titels Prof. dr.
Voorletters L.C.
Hoofdfunctie Hoogleraar RUG
Vakgebieden Psychologie
  Geschiedenis en filosofie van de gedragswetenschappen
  Kunstmatige intelligentie, expertsystemen
  Theoretische informatica
  Logica, verzamelingen- en getallenleer
Leeropdracht Logica en Cognitie
Domein Geesteswetenschappen
Lidmaatschap Lid
Sinds 2021
Lid van Domein Geesteswetenschappen
Lid van Domein Natuur- en Technische Wetenschappen
Verbonden aan Rijksuniversiteit Groningen, Faculty of Science and Engineering, Bernoulli Institute of Mathematics
Kunstmatige Intelligentie
Postbus 407
9700 AK GRONINGEN
tel.  050 363 6334
L.C.Verbrugge@rug.nl
Persoonlijke website
Onderzoek/publicaties

Rineke Verbrugge is opgeleid in de logica en de grondslagen van de wiskunde en leverde substantiële bijdragen aan bewijsbaarheidslogica en de epistemische logica. Daarna verbreedde zij haar vakgebied, om zich met groot succes toe te leggen op de logica van interactieve systemen, zoals groepen mensen die met elkaar samenwerken. Haar werk is bij uitstek interdisciplinair, door de creatieve manier waarop het wiskundige logica, artificiële intelligentie en cognitiewetenschap bij elkaar brengt. Verbrugge publiceert veel over intelligente interactie. Ze ontwikkelde een beroemd spel dat de perspectieven van logica, speltheorie en cognitieve psychologie bij elkaar brengt. Ook bouwde ze het eerste formele model voor samenwerking in teams, dat informatiestromen, collectieve intenties en gezamenlijke planning met elkaar in verband brengt.