Harald Merckelbach

Titels Prof. dr.
Voorletters H.L.G.J.
Hoofdfunctie Hoogleraar UM
Vakgebieden Psychologie
  Psychiatrie, medische psychologie
Leeropdracht Psychologische functieleer
Domein Gedrags-, Maatschappij- en Rechtswetenschappen
Lidmaatschap Lid
Sinds 2007
Lid van Domein Gedrags-, Maatschappij- en Rechtswetenschappen
Verbonden aan Universiteit Maastricht
Afdeling Experimentele Psychologie
Postbus 616
6200 MD Maastricht
tel.  043 388 1945
h.merckelbach@psychology.unimaas.nl
Persoonlijke website
Onderzoek/publicaties