René Bernards

Titels Prof. dr.
Voorletters R.
Hoofdfunctie Hoofd afdeling carcinogenese NKI/hoogleraar UU
Vakgebieden Kanker
  Genetica
Leeropdracht Moleculaire Carcinogenese
Domein Medische, Medisch-Biologische en Gezondheidswetenschappen
Lidmaatschap Lid
Sinds 2007
Lid van Domein Medische, Medisch-Biologische en Gezondheidswetenschappen
Verbonden aan Nederlands Kanker Instituut
Division of Molecular Carniogenesis
Plesmanlaan 121
1066 CX Amsterdam
tel.  020 512 1952
r.bernards@nki.nl
Onderzoek/publicaties