Marcel Dicke

Titels Prof. dr.
Voorletters M.
Hoofdfunctie Hoogleraar WUR
Vakgebieden Biotechnologie
  Landbouw en tuinbouw
  Biochemie
  Plantkunde
  Ecologie
Leeropdracht Entomologie
Domein Natuur- en Technische Wetenschappen
Lidmaatschap Lid
Sinds 2011
Lid van Domein Natuur- en Technische Wetenschappen
Lid van Raad voor Natuur- en Technische Wetenschappen
Verbonden aan Wageningen University & Research
Laboratory of Entomology
Postbus 16
6700 AA Wageningen
tel.  0317 484 311
marcel.dicke@wur.nl
Onderzoek/publicaties