Leo Kouwenhoven

Titels Prof. dr. ir.
Voorletters L.P.
Hoofdfunctie Hoogleraar TUD
Vakgebieden Micro-elektronica
  Vastestoffysica
  Natuurkunde
  Elektromagnetisme, optica, geluidsleer
  Atoomfysica en molecuulfysica
  Nanotechnologie
Leeropdracht Nano Elektronica
Domein Natuur- en Technische Wetenschappen
Lidmaatschap Lid
Sinds 2006
Lid van Domein Natuur- en Technische Wetenschappen
Verbonden aan Technische Universiteit Delft
Technische Natuurwetenschappen, Kamer B003, Gebouw 22
Lorentzweg 1
2628 CJ Delft
tel.  015 278 6064
l.p.kouwenhoven@tudelft.nl
Persoonlijke website
Onderzoek/publicaties