Wouter Hanegraaff

Titels Prof. dr.
Voorletters W.J.
Hoofdfunctie Hoogleraar UvA
Vakgebieden Godgeleerdheid en religiewetenschappen
  Moderne en contemporaine geschiedenis
Leeropdracht Geschiedenis van de Hermetische filosofie en verwante stromingen
Domein Geesteswetenschappen
Lidmaatschap Lid
Sinds 2006
Lid van Domein Geesteswetenschappen
Verbonden aan Universiteit van Amsterdam
Faculteit der Geesteswetenschappen
Oude Turfmarkt 147
1012 GC Amsterdam
tel.  020 525 3570
w.j.hanegraaff@uva.nl
Persoonlijke website
Onderzoek/publicaties