Rick Grobbee

Titels Prof. dr.
Voorletters D.E.
Hoofdfunctie Hoogleraar UMCU /voorzitter Julius Centrum
Vakgebieden Cardiovasculaire aandoeningen
  Levenswetenschappen, geneeskunde en gezondheidszorg
Leeropdracht Klinische epidemiologie
Domein Medische, Medisch-Biologische en Gezondheidswetenschappen
Lidmaatschap Lid
Sinds 2009
Lid van Domein Medische, Medisch-Biologische en Gezondheidswetenschappen
Verbonden aan Universitair Medisch Centrum Utrecht
Julius Center for Health Sciences and Primary Care Huispostnummer Str 6.131
Heidelberglaan 100
3584 CX UTRECHT
tel.  088-7559358
d.e.grobbee@umcutrecht.nl
Persoonlijke website
Onderzoek/publicaties

Rick Grobbee is jarenlang betrokken geweest bij een groot aantal wetenschappelijke onderzoeksprojecten, voornamelijk op het gebied van hart- en vaatziekten. Zijn belangstelling betreft met name onderzoek naar risico-factoren en risico-predictie, beeldvorming van atherosclerose, de vroege ontwikkeling van atherosclerose en innovatieve behandelingsvormen. Meer recent legt hij in zijn onderzoek het accent op de grote toename van hart- en vaatziekten, en de interactie tussen infectieziekten zoals HIV en chronische ziekten, in zich ontwikkelende landen in Latijns America, Azië en Afrika.