Reinder Coehoorn

Titels Prof. dr.
Voorletters R.
Hoofdfunctie Hoogleraar TUE
Vakgebieden Atoomfysica en molecuulfysica
  Nanotechnologie
Leeropdracht Fysica en applicatie van nanostructuren
Domein Natuur- en Technische Wetenschappen
Lidmaatschap Lid
Sinds 2007
Lid van Domein Natuur- en Technische Wetenschappen
Verbonden aan Eindhoven University of Technology
Department Molecular Materials and Nanosystems
Building Spectrum, office 1.79, Postbus 513
5600 MB Eindhoven
tel.  040 247 8321
r.coehoorn@tue.nl
Onderzoek/publicaties