Albert van den Berg

Titels Prof. dr. ir.
Voorletters A.
Hoofdfunctie Universiteitshoogleraar UT/Wetenschappelijk directeur MESA+
Vakgebieden Nanotechnologie
  Biochemie
  Analytische chemie
  Milieustudies
  Meten, ontwikkeling van wetenschappelijke apparatuur
  Bioinformatica, biomathematica
Leeropdracht Sensor systemen voor biomedische en milieutoepassingen
Domein Natuur- en Technische Wetenschappen
Lidmaatschap Lid
Sinds 2008
Bestuurslid van Domein Natuur- en Technische Wetenschappen
Lid van Commissie Akademiepenning
Lid van Commissie Rolling Grant Fonds
Verbonden aan Universiteit Twente
Leerstoel BIOS, Gebouw Hogekamp, Kamer 6242
Postbus 217
7500 AE Enschede
tel.  053 489 2691
a.vandenberg@utwente.nl
Persoonlijke website
Onderzoek/publicaties

Het onderzoek van Albert van den Berg richt zich op het bestuderen van vloeistoffen op micro- en nanoschaal en toepassen van deze kennis op biomedisch en duurzaamheidsgebieden. Hiermee ontwikkelt hij labs-on-chips en recent ook organs-on-chips voor de medische wereld. Deze chips worden ook wel omschreven als laboratoria die op één microchip passen. Dankzij deze chips is het onder meer mogelijk om met een druppel bloed een complete analyse van het bloed te maken, of het effect van medicijnen op orgaanweefsel te bestuderen.

Daarnaast houdt Van den Berg zich bezig met de beweging van vloeistoffen in kanalen op micro- of nanometerschaal en doet hij onderzoek naar de vroege detectie van kanker met behulp van lab-on-chipsystemen.