Klaas Landsman

Titels Prof. dr.
Voorletters N.P.
Hoofdfunctie Hoogleraar RU
Vakgebieden Fourieranalyse, functionaalanalyse
  Theoretische fysica, (kwantum)mechanica
  Geschiedenis en filosofie van natuurwetenschappen en techniek
Leeropdracht Mathematische fysica
Domein Natuur- en Technische Wetenschappen
Lidmaatschap Lid
Sinds 2019
Lid van Domein Geesteswetenschappen
Lid van Domein Natuur- en Technische Wetenschappen
Verbonden aan Radboud Universiteit, FNWI
Institute for Mathematics, Astrophysics and Particle Physics, Afdeling Wiskunde
Heyendaalseweg 135
6525 AJ Nijmegen
tel.  024 365 2874
landsman@math.ru.nl
Persoonlijke website
Onderzoek/publicaties

Klaas Landsman verbindt fundamentele natuurkunde, wiskunde, filosofie en geschiedenis. Hij onderzoekt thema's als toeval, waarschijnlijkheid en het verband tussen de quantummechanica en de klassieke natuurkunde. Hij schreef wetenschappelijke standaardwerken, vond nieuwe algebra uit en ging het probleem van Schrödingers kat te lijf. Daarnaast publiceerde hij populairwetenschappelijke boeken zoals Requiem voor Newton (2005) en Naar alle ONwaarschijnlijkheid (2018). Ook stond hij mede aan de wieg van de invoering van wiskunde A, B, C en D op middelbare scholen.