Joost Frenken

Titels Prof. dr.
Voorletters J.W.M.
Hoofdfunctie Directeur Advanced Research Center for Nano-Lithography / Hoogleraar UvA en VU
Vakgebieden Meten, ontwikkeling van wetenschappelijke apparatuur
  Nanotechnologie
  Vastestoffysica
  Materiaalkunde
Leeropdracht Nanoscale surface physics (UvA) / Nanoscale Surface Physics (VU)
Domein Natuur- en Technische Wetenschappen
Lidmaatschap Lid
Sinds 2008
Bestuurslid van Domein Natuur- en Technische Wetenschappen
Lid van Raad voor Natuur- en Technische Wetenschappen
Verbonden aan Advanced Research Center for Nano-Lithography (ARCNL)
Science Park 106
1098 XG Amsterdam
tel.  020 851 7100
j.frenken@arcnl.nl
Persoonlijke website
Onderzoek/publicaties