Sacha Prechal

Titels Prof. dr.
Voorletters A.
Hoofdfunctie Rechter in het Hof van Justitie van de EU / Hoogleraar Europees recht UU
Vakgebieden Rechtswetenschappen
  Gemengde rechtsgebieden
Leeropdracht Europees recht
Domein Gedrags-, Maatschappij- en Rechtswetenschappen
Lidmaatschap Lid
Sinds 2008
Lid van Domein Gedrags-, Maatschappij- en Rechtswetenschappen
Verbonden aan Universiteit Utrecht
Faculteit REBO - Rechtsgeleerdheid
Newtonlaan 201
3584 BH Utrecht
tel.  030 253 7216
a.prechal@uu.nl
Onderzoek/publicaties