Dennis Dieks

Titels Prof. dr.
Voorletters D.G.B.J.
Hoofdfunctie Hoogleraar UU
Leeropdracht Wijsbegeerte en grondslagen van de natuurwetenschappen i.h.b. de natuurkunde
Domein Geesteswetenschappen
Lidmaatschap Lid
Sinds 2008
Verbonden aan Universiteit Utrecht, Freudenthal Instituut
History and Philosophy of Science
Postbus 85170
3508 AD UTRECHT
tel.  030-2531895
d.dieks@uu.nl
Persoonlijke website
Onderzoek/publicaties