Inald Lagendijk

Titels Prof. dr. ir.
Voorletters R.L.
Hoofdfunctie Hoogleraar TUD
Vakgebieden Telecommunicatietechniek
  Gebruikersinterfaces, multimedia
  Informatica
  Communicatiewetenschap
Leeropdracht Informatie- en Communicatietheorie
Domein Natuur- en Technische Wetenschappen
Lidmaatschap Lid
Sinds 2009
Lid van Domein Natuur- en Technische Wetenschappen
Verbonden aan Technische Universiteit Delft
Mekelweg 4
2628 CD DELFT
tel.  015-2783731
r.l.lagendijk@tudelft.nl
Persoonlijke website
Onderzoek/publicaties