Inald Lagendijk

Titels Prof. dr. ir.
Voorletters R.L.
Hoofdfunctie Hoogleraar TUD
Vakgebieden Communicatiewetenschap
  Informatica
  Telecommunicatietechniek
  Gebruikersinterfaces, multimedia
Leeropdracht Informatie- en communicatietheorie
Domein Natuur- en Technische Wetenschappen
Lidmaatschap Lid
Sinds 2009
Lid van Domein Natuur- en Technische Wetenschappen
Verbonden aan Technische Universiteit Delft
Mekelweg 4
2628 CD Delft
tel.  015 278 3731
r.l.lagendijk@tudelft.nl
Persoonlijke website
Onderzoek/publicaties