Bert Brunekreef

Titels Prof. dr. ir.
Voorletters B.
Hoofdfunctie Hoogleraar UU /Directeur IRAS
Vakgebieden Epidemiologie en medische statistiek
  Allergieën
  Toxicologie (milieu)
  Milieustudies
  Microbiologie
Leeropdracht Milieu epidemiologie
Domein Medische, Medisch-Biologische en Gezondheidswetenschappen
Lidmaatschap Lid
Sinds 2009
Lid van Domein Medische, Medisch-Biologische en Gezondheidswetenschappen
Verbonden aan Universiteit Utrecht
Institute for Risk Assessment Sciences (IRAS)
Postbus 80178
3508 TD UTRECHT
tel.  030-2539494
B.Brunekreef@uu.nl
Persoonlijke website
Onderzoek/publicaties