Bas Kooijman

Titels Prof. dr.
Voorletters S.A.L.M.
Hoofdfunctie Hoogleraar VU
Vakgebieden Biologie
  Levenswetenschappen
  Informatica
Leeropdracht Toegepaste theoretische biologie
Domein Natuur- en Technische Wetenschappen
Lidmaatschap Lid
Sinds 2009
Lid van Domein Natuur- en Technische Wetenschappen
Verbonden aan Vrije Universiteit Amsterdam
Afdeling Theoretische Biologie
De Boelelaan 1085 - 1087
1081 HV Amsterdam
tel.  020 598 7130
bas.kooijman@falw.vu.nl
Onderzoek/publicaties