Bas Kooijman

Titels Prof. dr.
Voorletters S.A.L.M.
Hoofdfunctie Emeritus hoogleraar VU
Vakgebieden Informatica
  Biologie
  Levenswetenschappen
Leeropdracht Toegepaste theoretische biologie
Domein Natuur- en Technische Wetenschappen
Lidmaatschap Lid
Sinds 2009
Lid van Domein Natuur- en Technische Wetenschappen
Verbonden aan Vrije Universiteit Amsterdam
Afdeling Theoretische Biologie
bas.kooijman@vu.nl
Onderzoek/publicaties