Ben Vermeulen

Titels Prof. mr. drs.
Voorletters B.P.
Hoofdfunctie Lid van de Raad van State/Hoogleraar VU en RU
Vakgebieden Staats- en bestuursrecht
  Onderwijskunde
  Wijsbegeerte
Leeropdracht Onderwijsrecht
Domein Gedrags-, Maatschappij- en Rechtswetenschappen
Lidmaatschap Lid
Sinds 2009
Lid van Domein Gedrags-, Maatschappij- en Rechtswetenschappen
Verbonden aan Raad van State
Lange Vijverberg 3
2513 AC Den Haag
tel.  070-4264655
B.Vermeulen@RaadvanState.nl
Persoonlijke website
Onderzoek/publicaties

Ben Vermeulen is specialist in het Nederlandse en internationale onderwijsrecht. Daarnaast is hij deskundig op het terrein van het vreemdelingenrecht, in het bijzonder het asielrecht, en op het terrein van de grondrechten/mensenrechten, zoals het gelijkheidsbeginsel, alsmede de vrijheid van godsdienst en meningsuiting. Vermeulen publiceerde onder meer over constitutioneel recht, onder meer over het Europees Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en het Nederlandse grondwetsartikel over onderwijs en over het spreidingsbeleid en de integratieproblematiek.