Jan Smits

Titels Prof. dr.
Voorletters J.M.
Hoofdfunctie Hoogleraar UM
Vakgebieden Burgerlijk (proces) recht
  Rechtswetenschappen
Leeropdracht Europees privaatrecht
Domein Gedrags-, Maatschappij- en Rechtswetenschappen
Lidmaatschap Lid
Sinds 2010
Lid van Domein Gedrags-, Maatschappij- en Rechtswetenschappen
Verbonden aan Universiteit Maastricht
Faculteit der Rechtsgeleerdheid
Postbus 616
6200 MD Maastricht
tel.  043 388 3119
jan.smits@maastrichtuniversity.nl
Persoonlijke website
Onderzoek/publicaties