Oproep voor nominaties Johanna Westerdijk Jaar 2017

In het jaar 2017 is het 100 jaar geleden dat Johanna Westerdijk (1883-1961) werd benoemd tot buitengewoon hoogleraar in de plantenziektekunde (fytopathologie) aan de Universiteit Utrecht. Zij was daarmee de eerste vrouwelijke hoogleraar aan een Nederlandse universiteit. Daarna was ze jarenlang directeur van het in 1903 opgerichte Centraalbureau voor Schimmelcultures, dat nu een KNAW-instituut is. In 1951 werd ze lid van de KNAW. 

In 2017 wordt het ‘Johanna Westerdijk Jaar’ gevierd. Ter gelegenheid van dat jaar benoemt de KNAW in twee ronden maximaal zestien vrouwelijke onderzoekers uit alle disciplines, dit boven het aantal jaarlijks nieuw te benoemen KNAW-leden. Hiermee hoopt de KNAW een ‘inhaalslag’ te maken aangaande de diversiteit van het Genootschap en bij te dragen aan een betere vertegenwoordiging van vrouwen op belangrijke posities in de wetenschap. Voor deze ronde hanteert de KNAW het bestaande verkiezingsreglement.

Verkiezing gebeurt via nominaties. Het indienen van een nominatie gaat door middel van een nominatieformulier waarop u de gegevens van de genomineerde en de motivering van de nominatie in het Engels dient in te vullen.

Het is belangrijk dat u de gegevens in het Engels aanlevert omdat de raadpleging van buitenlandse referenten een belangrijk onderdeel van de selectieprocedure vormt.

Er zijn vier wetenschapsdomeinen waarvoor u vrouwelijke kandidaten* kunt nomineren:

  • Medische, Medisch-Biologische en Gezondheidswetenschappen (MMBG)
  • Natuur- en Technische Wetenschappen (NTW)
  • Geesteswetenschappen (GW)
  • Gedrags-, Maatschappij- en Rechtswetenschappen (GMRW)

* Vrouwelijke kandidaten die reeds voor de reguliere KNAW-verkiezingsronde van 2017 zijn voorgedragen, kunnen opnieuw via het formulier ‘Johanna Westerdijk Jaar’ worden genomineerd.

Zie voor het overzicht met nominatiegerechtigden het reglement van de KNAW (pdf).

Gelieve het volledig ingevulde nominatieformulier te sturen naar: knawgenootschap@knaw.nl

Voeg toe:

  • De volledige publicatielijst (inclusief titels van artikelen in refereed tijdschriften, titels van boeken tijdens de hele academische carrière en titels van hoofdstukken in boeken) (in Word)
  • Een lijst van zeven kernpublicaties (in Word)

Voor meer informatie kunt u bellen met 020 551 0710 of 020 551 0727.

Niet volledig ingevulde nominatieformulieren kunnen niet in behandeling worden genomen. Informeert u s.v.p. de kandidaat niet omdat de nominatie vertrouwelijk is.

De indieningstermijn van nominaties is verstreken.