Oproep voor nominaties nieuwe leden KNAW 2022

Ieder jaar kiest de KNAW maximaal zestien gewone leden en vier buitenlandse leden op basis van aantoonbare wetenschappelijke excellentie. In 2019 is de verkiezingsprocedure van de KNAW geëvalueerd. Naar aanleiding hiervan heeft het bestuur van de KNAW onder meer besloten in 2022 het totaal aantal te kiezen KNAW-leden incidenteel te verhogen van 16 naar 20 plaatsen.

Aantal vacatures in 2022 voor het reguliere KNAW-lidmaatschap

  • Domein Medische, Medisch-Biologische en Gezondheidswetenschappen: 3
  • Domein Natuur- en Technische Wetenschappen: 7 (waaronder een voor een kandidaat met als vakgebied informatica)
  • Domein Geesteswetenschappen: 4
  • Domein Gedrags-, Maatschappij- en Rechtswetenschappen: 4 (waaronder een voor een kandidaat met als vakgebied bedrijfskunde)
  • Domeinoverschrijdende plaatsen: 2

Aantal vacatures in 2022 voor het buitenlands lidmaatschap

  • Domein Medische, Medisch-Biologische en Gezondheidswetenschappen: 1
  • Domein Natuur- en Technische Wetenschappen: 1
  • Domein Geesteswetenschappen: 1
  • Domein Gedrags-, Maatschappij- en Rechtswetenschappen: 1

Nominaties

Verkiezing gebeurt via nominaties. Wie er kunnen nomineren, kunt u lezen op de pagina Hoe kiest de KNAW haar leden? en het reglement verkiezing nieuwe leden en buitenlandse leden.

Het indienen van een nominatie gaat door middel van een nominatieformulier (in Word) waarop u de gegevens van de genomineerde en de motivering van de nominatie in het Engels dient in te vullen. Het is belangrijk dat u de gegevens in het Engels aanlevert omdat de raadpleging van buitenlandse referenten een belangrijk onderdeel van de selectieprocedure vormt.

Gelieve het volledig ingevulde nominatieformulier als Word-document zonder aanbevelingsbrief vóór 1 september 2021 te sturen naar: .

Voeg toe:

  • De volledige publicatielijst (in Word)

Meer informatie

Overige bepalingen

Niet volledig ingevulde nominatieformulieren kunnen niet in behandeling worden genomen.

Kandidaten dienen niet op de hoogte te zijn van het feit dat zij genomineerd worden voor het KNAW-lidmaatschap. Informeert u s.v.p. de kandidaat niet; de nominatie is vertrouwelijk.

Deadline: vóór 1 september 2021.