Congressubsidiefonds

Het Congressubsidiefonds bevordert de organisatie van internationale wetenschappelijke congressen in Nederland.

Wat kunt u aanvragen?

De subsidie bestaat uit maximaal een derde van het totale bedrag van de congresbegroting tot een maximum van 8.500 euro. De begroting van het congres mag maximaal 170.000 euro bedragen. Uitzonderingen zijn mogelijk, zie daarvoor 'Opzet en bepalingen van het Congressubsidiefonds'.

Vakgebieden

Alle

Voor wie?

Alle wetenschappelijke instellingen

Hoe kunt u aanvragen?

Er zijn twee tenders per jaar. Er kan alleen subsidie worden aangevraagd voor congressen die tenminste drie maanden na de sluitingsdatum van de lopende tender zullen plaatsvinden.

Sluitingsdata voor het indienen van aanvragen zijn:

  • 1 mei (voor congressen die zullen plaatsvinden na 1 augustus)
  • 1 november (voor congressen die zullen plaatsvinden na 1 februari van het daarop volgende jaar)