Beoordelingscommissie Congressubsidiefonds-Visiting Professors Programme

Het Congressubsidiefonds bevordert de organisatie van internationale wetenschappelijke congressen in Nederland.

Wat kunt u aanvragen?
 
De subsidie bestaat uit maximaal een derde van het totale bedrag van de congresbegroting tot een maximum van 8.500 euro. De begroting van het congres mag maximaal 170.000 euro bedragen. Uitzonderingen zijn mogelijk, zie daarvoor 'Opzet en bepalingen van het Congressubsidiefonds'.