Jury van de KNAW Onderwijsprijs

De Akademie van Wetenschappen wil met de KNAW Onderwijsprijs de kwaliteit van het Nederlandse onderwijs stimuleren en benadrukken. Inspirerend onderwijs legt de basis voor de ontwikkeling van wetenschap nu en in de toekomst.

De KNAW Onderwijsprijs gaat jaarlijks naar de twaalf beste profielwerkstukken (vwo) van Nederland. De winnende leerlingen ontvangen een studiebeurs ter waarde van 1500 euro voor hun eerste studiejaar aan een Nederlandse universiteit of hogeschool (of aan een buitenlandse onderwijsinstelling van vergelijkbaar niveau) en een KNAW-oorkonde. De begeleidende docenten krijgen gezamenlijk een culturele reis aangeboden. De scholen ontvangen een plaquette van de KNAW.

De KNAW Onderwijsprijs is ingesteld in 2008 ter gelegenheid van het tweehonderdjarig bestaan van de Akademie. Zie de website van de KNAW Onderwijsprijs voor meer informatie over inzenden, jurering en praktische zaken.