Referenties

Reacties van wetenschappers die eerder een Akademie Colloquium hebben georganiseerd:

 • Akademie Colloquium Spatial Behavior and Crime, 18-20 mei 2016

  Het Akademie Colloquium was bedoeld om onderzoek naar de rol van ruimtelijk gedrag bij misdaad te versterken door onderzoekers in de geografische criminologie in contact te brengen met persoon en werk van topwetenschappers uit aanpalende disciplines, zoals de ruimtelijke economie, transporteconomie, geografie, psychologie en transport en planning. Het Trippenhuis in hartje Amsterdam bleek daarvoor een uitstekende en aansprekende locatie. De kleinschalige opzet zorgde ervoor dat er tijdens het Colloquium ruimte was voor zowel ‘netwerken’ als uitgebreide inhoudelijke discussies. De voorafgaande Masterclass werd, mede door de enthousiasmerende inzet van de vier docenten, door de deelnemende studenten als bijzonder inspirerend ervaren. Voor ons als initiatiefnemers van het Colloquium was het een verademing dat de KNAW de organisatie op professionele wijze verzorgde, zowel voor, tijdens als na het Colloquium. Hierdoor konden wij ons ook zelf volledig op de presentaties en discussies richten.
  Wim Bernasco (NSCR / Vrije Universiteit Amsterdam) en Stijn Ruiter (NSCR / Universiteit Utrecht)

 • Akademie Colloquium Variation in action, 16-19 februari 2016

  Het KNAW-colloquium heeft ons in staat gesteld om met een aantal topwetenschappers de grote vragen over het hoe en waarom van taalvariatie en taalverandering te agenderen, vanuit complementaire theoretische en methodologische invalshoeken. Onder de titel Language Variation in Action hebben we drie dagen uitvoerig kunnen discussiëren over de cognitieve, taalkundige en sociale aspecten van ons thema. De colloquium opzet heeft als grote meerwaarde dat de ambiance van het Trippenhuis, de uitstekende organisatie door de KNAW, en het comfortabele verblijf, een optimale uitwisseling van de nieuwste perspectieven en een goede sfeer faciliteert. Een aantal bijdragen aan het colloquium zullen verschijnen in een thematisch special issue van een internationaal tijdschrift. De Masterclass die voorafging aan het colloquium heeft een flink aantal PhD-kandidaten en Research Ma-studenten aangetrokken, die daarmee hun lopende onderzoek hebben kunnen toetsen aan drie wereldberoemde experts op het gebied van taalvariatie.
  (Prof. dr. A. van Kemenade, Radboud Universiteit, en prof. dr. H. de Swart, Universiteit Utrecht)

 • Academy Colloquium Making Sense of Religious Texts: Patterns of Agency, Synergy and Identity, 27-29 October 2015.

  This Academy Colloquium was successful in creating the opportunity for a cross-tradition and interdisciplinary debate on religious texts, and also for proposing the analysis of texts not only in terms of their contents but especially as contexts: texts become contexts of writers and readers, contexts of producers and consumers, contexts of translators and transmitters, contexts of materiality and cultural values. The three organisers invited scholars from North America, Europe and Asia for a Colloquium that covered Judaism, Christianity, Islam, Buddhism, Daoism, Confucianism, in the past and present time. In order to facilitate and enhance a cross-tradition exchange, each panel included experts from different religious traditions and historical periods. The lively discussion after the presentations of the papers demonstrated the shared patterns as well as cultural distinct features of the various texts under investigation.
  The organization of the Academy Colloquium was impeccable thanks to the assistance of the KNAW staff. All the logistics, from the invitation of the speakers to the arrangement of the meals, was taken care of by the KNAW in the best possible way, and this allowed the three organisers to concentrate on the scientific contents of the meeting. After hearing the feedback from the invited speakers, and thinking of the entire process from the grant application until the concrete happening of the Colloquium, we can conclude that this was an unforgettable experience, of high academic value, in a wonderful location (the Trippenhuis) and with the assistance of the spotless team of the KNAW.
  (Dr. S. Travagnin, Rijksuniversiteit Groningen)

 • Middels een Akademie Colloquium hebben we een meeting georganiseerd naar aanleiding van 50 jaar bacteriële celdeling. Het colloquium stelde ons in staat om 20 topwetenschappers uit ons onderzoeksveld uit te nodigen voor een seminar en in een mooie entourage een inspirerende meeting te houden met totaal 50 deelnemers. Wetenschappelijk was het een groot succes en het heeft ons netwerk verder versterkt. De masterclass gaf ons daarbij de mogelijkheid om jonge veelbelovende wetenschappers hun werk te laten presenteren en dit met een aantal vooraanstaande wetenschappers te bespreken en feedback te krijgen. Alle kosten werden gedekt en door de fantastische ondersteuning vanuit de KNAW hoefden we ons uitsluitend bezig te houden met de wetenschappelijke organisatie, wat buitengewoon plezierig was.
  (Gilles van Wezel, hoogleraar moleculaire biotechnologie, Universiteit Leiden)

 • Familiaire hypertrofe cardiomyopathie (HCM) is een genetische hartspierziekte veroorzaakt door mutaties in genen die coderen voor sarcomeereiwitten en derhalve ook wel omschreven als ‘sarcomeerziekte’. HCM wordt gekenmerkt door asymmetrische hypertrofie van het septum en linker ventrikel en een afname in zowel systolische als diastolische pompfunctie. HCM is één van de belangrijkste oorzaken van een acute hartstilstand in jonge mensen en tevens een belangrijke oorzaak van morbiditeit en mortaliteit in ouderen. Om tot een preventieve therapie te komen is het van groot belang translationeel onderzoek te doen naar de functionele gevolgen van de gemuteerde sarcomeereiwitten. Tijdens het Akademie Colloquium heeft een intensieve discussie plaats gevonden tussen vooraanstaande cardiomyopathie-onderzoekers vanuit de kliniek en basale wetenschapsgebieden. Recent verworven inzichten op het gebied van genetica, imaging en fysiologie van HCM zijn besproken en hebben geleid tot een Special Issue betreffende ‘Sarcomeric Cardiomyopathies’ in Cardiovascular Research(http://cardiovascres.oxfordjournals.org/special_issues.html; begin 2015 in press). In datzelfde issue wordt in een Research Priorities paper aangegeven welk translationeel onderzoek, in combinatie met nieuwe innovatieve onderzoeksmethodes, nodig is voor het vinden van een juiste therapie voor patiënten met deze erfelijke hartziekte.

  (Prof. dr. Jolanda van der Velden, fysiologie, VUmc)

 • Academy Colloquium ‘Late Medieval Manuscript Miscellanies’ (1-3 October 2014). Participation in the Academy Colloquium funding scheme offered my co-organizers and me the opportunity to organize an international congress on a relatively understudied theme in medieval history and literature: the production and the use of personal text collections in the form of manuscript miscellanies. The Academy offered not only a wonderful location in the centre of Amsterdam and an inspiring congress venue, but also a perfect ambiance for a true and lively exchange of research experiences, approaches and methodologies. And it definitely helped to raise the bar! The papers presented during the three-day meeting will form the backbone for an edited volume that will be hopefully reflect the high quality and the challenging character of the presentations.
  (Dr Sabrina Corbellini, University of Groningen)

 • Het Akademie Colloquium heeft ons in staat gesteld internationaal bekende wetenschappers uit verschillende disciplines samen te brengen voor een expert meeting over sociale angst. Afgezien van de prachtige, internationaal zeer gewaardeerde, locatie en het feit dat we een groot deel van de organisatie uit handen konden geven, ligt de toegevoegde waarde van een Akademie Colloquium in het feit dat het je in staat stelt met een relatief kleine club mensen twee dagen lang van gedachten te wisselen, presentaties te beluisteren, contacten te intensiveren en projecten en netwerken op te starten. Daarnaast vormde het colloquium een goede basis voor de aansluitende Master Class. 
  (Prof. dr. P.M. Westenberg, Afdeling ontwikkelings- en onderwijspsychologie, Universiteit Leiden)

 • De meerwaarde van het houden van een Akademie Colloquium is dat vanwege de kleinschaligheid het mogelijk was om beter en diepgaandere wetenschappelijke contacten te leggen dan tijdens de reguliere congressen. Als organisator kon je je uitsluitend met inhoudelijke zaken bezighouden omdat de organisatorische ondersteuning vanuit de KNAW uitstekend was. De mogelijkheid om een Masterclass na het colloquium te houden bood ook gelegenheid om het onderwerp van het colloquium breder uit te dragen. Dat bleek vooral voor ons onderwerp 'onderzoeksdesigns' uitermate belangrijk. Kortom, voor herhaling vatbaar.
  (Martijn Berger, hoogleraar methodologie en statistiek aan de Universiteit Maastricht)

 • Door de volledige financiering waren we in staat circa twintig geleerden uit de Verenigde Staten en Europa bijeen te brengen. De meerwaarde lag erin dat we hier in alle rust een thema (marktwerking in historisch perspectief) konden bestuderen vanuit zeer verschillende disciplines, van assyriologie tot econometrie, met geleerden die elkaar op andere congressen meestal niet tegenkomen.
  (Bert van der Spek, hoogleraar oude geschiedenis aan de Vrije Universiteit)
   
 • Het colloquium heeft ons in staat gesteld om experts op het gebied van Diffuus Intrinsiek Ponsglioom (een vrij zeldzame vorm van kinderkanker waar nog geen behandeling voor bestaat) samen te brengen, om de laatste ontwikkeling te bespreken en samenwerkingen tot stand te brengen. Doordat het een select, maar zeer gevarieerd gezelschap was, kwamen alle aspecten aan bod en was er ruimschoots de tijd om te discussiëren en nieuwe ideeën naar voren te brengen. Aan het eind van deze bijeenkomst zijn er actiepunten opgesteld die uiteindelijk moeten leiden tot gezamenlijke onderzoeksprojecten, een uniforme basisregistratie en klinische trials.
  (Dr. E. Hulleman, VUMC)
   
 • Diversiteit en integratie worden vanuit verschillende subdisciplines onderzocht. Het onderzoek op dit terrein richt zich bovendien op verschillende toepassingsgebieden (onderwijs, arbeidsorganisaties, bredere samenleving). Het Akademie Colloquium had als doel om wetenschappers in contact te brengen en ideeën uit te wisselen met collega-wetenschappers uit de sociale wetenschappen met een ander wetenschappelijk perspectief op hetzelfde thema. In feite was diversiteit zowel doel als middel van de bijeenkomst. De ontmoeting tussen nationale en internationale topwetenschappers uit verschillende subdisciplines en toepassingsvelden bleek inderdaad een excellente voedingsbodem voor inspirerende discussies en kruisbestuiving tussen benaderingen. Dat leidde tot creatieve nieuwe hypothesen en ideeën voor (deels gezamenlijk) vervolgonderzoek. Koppeling van wetenschap aan toepassing in beleid en praktische interventies resulteerde bovendien tot fundamentele discussies over of en hoe sociaalwetenschappelijke inzichten kunnen bijdragen aan het maatschappelijke debat over integratie.
  (
  Prof. dr. Karen I. van Oudenhoven-van der Zee, Universiteit Twente en Rijksuniversiteit Groningen; prof. dr. Sabine Otten, Rijksuniversiteit Groningen)

 • Het 2013 Colloquium "FIRSED2013 - the FIR-submm SEDs of galaxies with and without active nucleus" (www.knaw.nl/firsed) bood de mogelijkheid om een groep van louter top-experts uit de hele wereld te laten praten én nadenken over een actueel en fascinerend onderwerp van de astronomie: de symbiotische groei van sterrenstelsels en hun zwarte gaten.
  Doordat er geen vrije inschrijving was konden de (internationale!) organisatoren een gebalanceerd programma samenstellen waarin ook volop ruimte was voor interactie.
  De Trippenhuis/Amsterdam ambiance is uiteraard uniek - ook qua wervingskracht - en vormt met de fantastische financiële en organisatorische steun een belangrijk onderdeel in het welslagen van KNAW Colloquia.

  Tip: koppel er een Masterclass aan: win / win / win voor organisatie / docenten / studenten!
  (Prof. dr. Peter Barthel, Kapteyn Instituut RUG)