Dobberke Beurs

De Dobberke beurs van de Dr. J.L. Dobberke Stichting voor Vergelijkende Psychologie is bestemd voor onderzoek op het gebied van diergedrag; dit omvat gebieden als gedragsbiologie en psychologie.

De Dr. J.L. Dobberke Stichting is opgericht in 1950 door mejuffrouw S.L. van Stolk en in 2005 ondergebracht bij de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen. De Stichting is vernoemd naar dr. J.L. Dobberke, een onderzoeker van diergedrag.

Wat kunt u aanvragen?

De Dr. J.L. Dobberke Stichting verstrekt de Dobberke beurs voor ondersteuning van onderzoek op het gebied van diergedrag; dit omvat gebieden als gedragsbiologie en psychologie.

De Dobberke beurs is bestemd voor onderzoekskosten, kosten van studiereizen of de organisatie van symposia.

Congresbezoek of reguliere onderzoekskosten zoals salaris worden niet gefinancierd. De Stichting levert geen bijdrage aan studie naar neurobiologie of psychologie van de mens.

Vakgebieden

Diergedrag waaronder gedragsbiologie, psychologie.

Voor wie?

Afgestudeerde, promovendi en gepromoveerde onderzoekers met een Nederlandse nationaliteit en/of werkzaam bij een onderzoeksinstelling in Nederland.

Hoe kunt u aanvragen?

U kunt op dit moment geen aanvragen indienen. In de zomer van 2022 opent een nieuwe aanvraagronde.