Dobberke Stichting voor Vergelijkende Psychologie

De Dr. J.L. Dobberke Stichting voor Vergelijkende Psychologie bevordert onderzoek naar gedragsbiologie bij levende wezens, in het bijzonder diergedrag. 

De Dr. J.L. Dobberke Stichting is opgericht in 1950 door mejuffrouw S.L. van Stolk en in 2005 ondergebracht bij de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen. De Stichting is vernoemd naar dr. J.L. Dobberke, een onderzoeker van diergedrag.

Wat kunt u aanvragen?

De Dr. J.L. Dobberke Stichting verstrekt subsidie voor ondersteuning van onderzoek in de gedragsbiologie en de vergelijkende psychologie voor zover diergedrag centraal staat. De Stichting kan ook bijdragen aan bijvoorbeeld studiereizen of de organisatie van symposia.

Congresbezoek of reguliere onderzoekskosten zoals salaris worden niet gefinancierd. De Stichting levert geen bijdrage aan studie naar neurobiologie of psychologie van de mens.

Vakgebieden

Gedragsbiologie; vergelijkende psychologie als diergedrag centraal staat.

Voor wie?

Afgestudeerde of gepromoveerde onderzoekers met een Nederlandse nationaliteit of werkzaam bij een Nederlandse onderzoeksinstelling.

Hoe kunt u aanvragen?

Vanwege de wereldwijde onzekerheid als gevolg van de coronacrisis, wordt iedereen die een aanvraag doet waarvan reizen en/of onderzoek in het buitenland een onderdeel is gevraagd de richtlijnen van hun werkgever en overheid te controleren en duidelijk op de aanvraag te vermelden dat dit is goedgekeurd door hun werkgevers en, waar mogelijk, voorstel te doen van mitigerende maatregelen voor mogelijke annulering van internationale projectcomponenten.

Het aanvraagformulier kan tot en met 15 oktober 2020 worden ingediend bij de KNAW via e-mailadres: