Evert Willem Beth (1908-1964)

Evert Willem Beth was van 1946 tot zijn overlijden hoogleraar aan de Universiteit van Amsterdam. Beth heeft belangrijke bijdragen geleverd aan de logica en de grondslagn van de wiskunde. Beroemd is zijn methode van semantische en deductieve tableaus. Zijn naam leeft voort in de Beth-modellen en een belangrijke logische stelling.

Archief

Beths uitgebreide wetenschappelijke bibliotheek werd na zijn dood door zijn weduwe geschonken aan de Universiteit van Amsterdam en is vrij toegankelijk. Een uitgebreide verzameling documenten van Beth bevinden zich in het Rijksarchief in Noord Holland (Haarlem) en is te raadplegen voor wetenschappelijk onderzoek.

Publicaties

Full list of Beth's works (from J.F.Staal, Bibliography of E.W. Beth, 1966)

1934

Critiek van Vredenduin's Logica der Wiskunde, 4 pp.

1935

  • Rede en Aanschouwing in de Wiskunde, Dissertation, 120 pp.
  • Klassieke en moderne scheikunde - Van autonome wetenschap tot onderdeel der natuurkunde, 17 pp.
  • Sur un theoreme concernant le principe du tiers exclu et ses applications dans la theorie de la non-contradiction, Report, 5 pp.

1936

Totaliteit, causaliteit en finaliteit als principes van wetenschappelijke beschouwing, 14 pp.

1962

Formal Methods, An Introduction to Symbolic Logic and to the Study of Effective Operations in Arithmetic and Logic, Monograph, 170 pp.